Uncategorized

Geffen award winners 2023

The winners of the 2023 Geffen Awards, were announced on October 5th, 2023, during the closing ceremony at Icon Festival, the 27th Annual Israeli Festival for science fiction, fantasy and role playing games.

The winners are:

For Best Original Book: Rotem Baruchin For her book "The City Guardians", Kinneret Zmora-Bitan Dvir
For the Best Short Story: Rotem Baruchin For her story "Blue Bubblegum Slushy", Published in "Once Upon a Future 2022"
For the Best Fantasy Book: Helen Harper For her book "The Lazy Girl's Guide to Magic Series: Slouch Witch, Star Witch, Spirit Witch", Translated By: Inbal Saggiv Nakdimon, Alma Books
For the Best Science Fiction Book: Andy Weir, For his book "Project Hail Mary", Translated By: Tomer Ben Aharon,The Armchair Publishing House
For the Best Young Adult Book: Garth Nix For his book "The Left-Handed Booksellers of London", Translated By: Debbie Eylon, Utz Publishing

Geffen award winners 2023 Read More »

קול קורא להגשות פרס גפן לשנת 2023

פרס גפן לספרות ספקולטיבית מוענק מדי שנה לספרים ולסיפורים הטובים ביותר שראו אור בעברית, מקור ותרגום, בהתאם לקטגוריות המפורטות למטה, במטרה לקדם את הספרות הספקולטיבית בישראל. 

הפרס מוענק מטעם האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה לזכרו של עמוס גפן. 

הזוכים בפרס נבחרים על ידי הקהל בהתאם לתקנון בשני שלבים, הראשון הוא שלב שבו משתתפות כל היצירות שנמצאו זכאיות להתמודד בתחרות, השני הוא בחירת היצירה הזוכה בכל קטגוריה מבין היצירות שזכו בחמשת המקומות הגבוהים ביותר בשלב הקודם.

לפי תקנון פרס גפן, בקטגוריות המקור (רומן וסיפור קצר) הזכייה כוללת גם פרס כספי.

כדי שגם ההוצאה ו/או כתב העת שלכם ייקחו חלק בפרס, אנו מזמינים אתכם להגיש את היצירות המתאימות ולא יאוחר מסוף חודש פברואר 2023.

אילו ספרים וסיפורים ניתן להגיש?

 • הספרים והסיפורים חייבים להתאים להגדרת הספרות הספקולטיבית ולעסוק לפחות באחד מתחומי המדע הבדיוני, הפנטסיה, ההיסטוריה החלופית, האימה העל-טבעית, הריאליזם המאגי, הדיסטופיה וכו'. אם שווקו רשמית תחת אחת מהקטגוריות האלו ו/או תוכנם עונה על קריטריונים אלה תוכלו להגישם לפרס גפן 2023.
 • לתחרות יתקבלו רק ספרים וסיפורים אשר ראו אור בעברית במהלך שנת 2022(החל מה-1 בינואר ועד ה-31 בדצמבר 2022). מהדורות חוזרות ישקלו אך ורק עם חל בהן שינוי מהותי המהווה חידוש לספר, לדוגמה – תרגום חדש הכולל פרקים נוספים שלא היו בקודם.
 • תנאי סף למועמדות הוא הפקה מקצועית הכוללת ליווי של עורך ספרות מקור או עורך ספרות תרגום, בנוסף לעורך אחראי ולעריכת לשון.

במטרה שרשימת המועמדים תהיה שלמה ומדויקת ככל האפשר, אנא מסרו את הרשימה של היצירות שלכם בהתאם לקטגוריות של התחרות. פרס גפן ניתן בחמש קטגוריות שונות (בתנאי שיש מספיק מועמדים מוגשים בכל קטגוריה):

 • ספר המדע הבדיוני או ספר הפנטסיה העברי המקורי הטוב ביותר. (רומנים, נובלות שרואים אור כספר בפני עצמו)
 • סיפור המדע הבדיוני או סיפור הפנטסיה העברי המקורי הטוב ביותר. (סיפורים קצרים או נובלות בכתבי עת או באסופות סיפורים)
 • ספר המדע הבדיוני המתורגם הטוב ביותר שיצא לאור בישראל.
 • ספר הפנטסיה המתורגם הטוב ביותר שיצא לאור בישראל.
 • ספר המדע הבדיוני או הפנטסיה המתורגם לנוער הטוב ביותר שיצא לאור בישראל.

כיצד מוגשת המועמדויות?

 • המועמדויות יוגשו במרוכז על ידי נציגות קבועה של ההוצאה / כתב העת / אסופה (בהמשך ולזמן קצר תינתן לציבור הרחב אפשרות לעבור על הרשימות שנמסרו ולהוסיף על ההגשות שלכם הגשות מטעמם)
 • כל יצירה מועמדת תוגש בציון הקטגוריה אליה היא מוגשת. 
 • כל יצירה מועמדת תוגש עם "תיק" הכולל: 
  • (1) שם היצירה וההוצאה/כתב עת/אסופה בעברית ובאנגלית
  • (1) תמונת הכריכה הקדמית;
  • (3) תמונת הכריכה האחורית;
  • (4) תקציר היצירה או קומיניקט לעיתונות;
  • (5)לספרים: פרק ראשון או כל היצירה, אפשר בקישור (לשולחים פרק בודד, שימו לב כי ייתכן ואנו נבקש לקבל לעיוננו את כל היצירה);
  • (6)לסיפורים קצרים: עותק מלא של היצירה ו/או קישור ליצירה אם פורסמה באופן מקוון.
   אנו מבטיחים לא להעביר את היצירות במלואן או בחלקן לצד שלישי. עותקי היצירות מיועדים אך ורק לשימוש פנימי של הוועדה להכנת הרשימות לסבב התחרות הראשון לקראת הצבעת הקהל.

איך להגיש?

 • יש להגיש למייל: geffen.awards@gmail.com
 • את "תיק המועמד" יש לצרף למייל – עדיף להגיש כל מועמד במייל נפרד (אך זה לא חובה)
 • אם מגישים בבת אחת יותר ממועמד אחד, יש לציין במפורש אילו יצירות הוגשו ולאיזו קטגוריה באופן ברור.
 • למעוניינים להגיש ספרים פיזיים, נא לפנות לוועדת הפרס במייל לקבלת כתובת למשלוח.

קול קורא להגשות פרס גפן לשנת 2023 Read More »

זוכי פרס גפן 2022

בטקס הסיום של פסטיבל אייקון 2022 הוכרזו הזוכים הבאים בפרס גפן לשנת 2022:

קטגורית ספר ישראלי מקורי:

 • מה שאחרים חושבים בי מאת יואב בלום בהוצאת כתר

בקטגורית הסיפור קצר:

 • אבק מאת קרן לנדסמן (פורסם בהיה יהיה 2021)

בקטגורית ספר הפנטזיה:

 • מכשפות מאז ולעולם מאת אליקס הארו הוצאת תמיר, תרגום: לי עברון

בקטגורית ספר הנוער:

 • קול הצללים מאת פרנסס הרדינג הוצאת עוץ, תרגום: יעל ענבר

מזל טוב לכל הזוכים והזוכות!

זוכי פרס גפן 2022 Read More »